Hlásná a předpovědní povodňová služba

Pohled na letošní sucho v Kalifornii objektivem fotoaparátu

12.09.2014 14:09, Pavla Řičicová

Podle údajů U.S. Draught Monitor, 82 % státu California trpí extrémním suchem. Několik let  trvající období sucha vyčerpalo zásoby podzemní vody a hladiny v přehradních nádržích jsou rekordně nízké. Nádrže Shasta a Oroville (viz mapka-obr.1) jsou plné jen ze 30 %, strmé břehy, které bývají hluboko pod vodou, jsou obnažené (obr. 2 - nádrž Oroville). Přiložené fotografie Justina Sullivana zachycují pohled na nádrže koncem srpna a pro porovnání jsou uvedeny i fotografie před třemi lety z července 2011. Na obrázku 3a je pohled na přístaviště Bidwell v nádrži Oroville ve vodném období a na obr. 3b letos v srpnu. Obdobně lze porovnat na fotografiích Enterprise mosty vedoucí přes zátoku zaplněné nádrže Oroville v roce 2011 (obr. 4a) s pohledem na řečiště v téměř prázdné nádrži (obr. 4b). Na obr. 5 je  přístaviště v zálivu nádrže Shasta, kde příjezdové cesty a rampy jsou vysoko nad hladinou nad nyní kotvícími loděmi. Na posledním snímku jsou vidět zvířecí stopy v suché rozpraskané zemi na březích nádrže Shasta.         (Čerpáno ze stránek The Atlantic http://www.theatlantic.com/infocus/2014/09/dramatic-photos-of-californias-historic-drought/100804/)

Betonová gravitační přehrada Shasta byla vybudována na severu Kalifornie na řece Sacramento v letech 1938 až 1945. Tehdy to byla po přehradě Hoover druhá nejvyšší přehrada v USA (183 m, délka hráze 1 055 m) s plochou povodí 17 260 km2. Nádrž je víceúčelová, slouží pro zavlažování, nalepšování průtoků Sacramenta, ochranu před povodněmi, pro výrobu elektrické energie a rekreaci. Celkový objem vody představuje 5, 615 miliard m3. Vodní nádrž Oroville se nachází 175 km jihovýchodně od nádrže Shasta, na řece  Feather (přítok Sacramenta), plocha povodí 9 340 km2. V letech 1961 ? 1968 zde byla postavena sypaná zemní přehrada, dlouhá 2 110 m, vysoká 230 m, což je nejvyšší hrází tohoto druhu ve Spojených státech. Účel vodního díla je podobný jako u přehrady Shasta - slouží především pro zásobování vodou, výrobu elektřiny a ochranu před povodněmi. Vodní nádrž zadržuje celkem 4, 364 miliard m3 vody.                  Pozn:. Celkový objem vody naší největší nádrže Orlík je 0,58 miliardy.  

obr.1obr.2obr.3aobr.3bobr.4aobr.4bobr.5obr.6