Evidenční list hlásného profilu č.157 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:BlaniceStanice:Radonice I
Kraj:Středočeský krajORP:BenešovObec:Divišov
Provozovatel stanice:ČHMÚ Praha
Centrum automatického sběru dat:ČHMÚ Praha
Staničení:1.90[km]Číslo hydrologického pořadí:1-09-03-092
Plocha povodí:541,86[km2]Zeměpisné souřadnice:14.9328169 v.d.   49.7890958 s.š.
Nula vodočtu:307,41[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost24028
Pohotovost33053,8Kritické místo:
Ohrožení40099,1
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:[m3s-1][m3s-1]
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.
 II.
 III.
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
157[ Generováno : 22.10.2020 ]