Evidenční list hlásného profilu č.86 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:MalšeStanice:Kaplice
Kraj:Jihočeský krajORP:KapliceObec:Kaplice
Provozovatel stanice:ČHMÚ České Budějovice
Centrum automatického sběru dat:ČHMÚ České Budějovice
Staničení:48.00[km]Číslo hydrologického pořadí:1-06-02-019
Plocha povodí:257,75[km2]Zeměpisné souřadnice:14.4982023 v.d.   48.7394289 s.š.
Nula vodočtu:528,52[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:26,5
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost11024,1Dolní Dvořiště - ústí Černé
Pohotovost14034,6Kritické místo:
Ohrožení16042,4
Průměrný roční stav:22[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:2,14[m3s-1][m3s-1]226490170213
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.2 x denně
 III.3 x denně
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
pod silničním mostem, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
86[ Generováno : 15.08.2020 ]