Evidenční list hlásného profilu č.109b Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Smutná (Cedron)Stanice:Božetice
Kraj:Jihočeský krajORP:MilevskoObec:Božetice
Provozovatel stanice:Povodí Vltavy České Budějovice
Centrum automatického sběru dat:VHD Povodí Vltavy Praha
Staničení:30.52[km]Číslo hydrologického pořadí:1-07-04-101
Plocha povodí:78,77[km2]Zeměpisné souřadnice:14.4452464 v.d.   49.4507117 s.š.
Nula vodočtu:325,94[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:32,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost23011Božetice - Rataje
Pohotovost25013,9Kritické místo:
Ohrožení29022,6
Průměrný roční stav:80[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,46[m3s-1][m3s-1]1126346175
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.
 II.
 III.
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
silniční most, střední pilíř
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
109b[ Generováno : 30.10.2020 ]