Evidenční list hlásného profilu č.109d Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Milevský potokStanice:Milevsko
Kraj:Jihočeský krajORP:MilevskoObec:Milevsko
Provozovatel stanice:Povodí Vltavy České Budějovice
Centrum automatického sběru dat:VHD Povodí Vltavy Praha
Staničení:8.42[km]Číslo hydrologického pořadí:1-07-04-104
Plocha povodí:39,57[km2]Zeměpisné souřadnice:14.3668029 v.d.   49.4557411 s.š.
Nula vodočtu:489,50[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:52,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost1206,8Milevsko - ústí do Smutné
Pohotovost14010,7Kritické místo:
Ohrožení19024,3
Průměrný roční stav:55[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,204[m3s-1][m3s-1]614183441
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.
 II.
 III.
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
silniční most u kláštera, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
109d[ Generováno : 22.10.2020 ]