Evidenční list hlásného profilu č.260a Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:MandavaStanice:Rumburk
Kraj:Ústecký krajORP:RumburkObec:Rumburk
Provozovatel stanice:ČHMÚ Ústí nad Labem
Centrum automatického sběru dat:ČHMÚ Ústí nad Labem
Staničení:11.60[km]Číslo hydrologického pořadí:2-04-08-006
Plocha povodí:41,45[km2]Zeměpisné souřadnice:14.5749858 v.d.   50.9459526 s.š.
Nula vodočtu:358,77[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:41,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost11013Lávka Dělnická - státní hranice
Pohotovost13016,4Kritické místo:
Ohrožení15019,9ul. Dělnická, Sportovní, Kalná
Průměrný roční stav:31[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,56[m3s-1][m3s-1]10,924,432,355,668
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.
MěÚ Rumburk II.
 III.
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
VHD Povodí Ohře Chomutov474624264
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
30407.08.2010
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
ul. Vojtěcha Kováře, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
260a[ Generováno : 22.10.2020 ]