Evidenční list hlásného profilu č.63 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:MumlavaStanice:Janov - Harrachov
Kraj:Liberecký krajORP:TanvaldObec:Harrachov
Provozovatel stanice:ČHMÚ Praha
Centrum automatického sběru dat:ČHMÚ Praha
Staničení:0.40[km]Číslo hydrologického pořadí:1-05-01-010
Plocha povodí:51,31[km2]Zeměpisné souřadnice:15.3973514 v.d.   50.7645778 s.š.
Nula vodočtu:580,65[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost16020,1
Pohotovost19035,4Kritické místo:
Ohrožení25074,7
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:2,05[m3s-1][m3s-1]23,257,777,3134163
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.
 II.
 III.
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
63[ Generováno : 30.10.2020 ]