Evidenční list hlásného profilu č.307a Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:BřeznáStanice:Hoštejn
Kraj:Olomoucký krajORP:ZábřehObec:Hoštejn
Provozovatel stanice:ČHMÚ Ostrava
Centrum automatického sběru dat:RPP ČHMÚ Ostrava
Staničení:0.70[km]Číslo hydrologického pořadí:4-10-02-0410
Plocha povodí:129,72[km2]Zeměpisné souřadnice:16.7619858 v.d.   49.8774558 s.š.
Nula vodočtu:312,45[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:99,7
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost14018,2od mostu na silnici Cotkytle - Jedlí po ústí do Moravské Sázavy
Pohotovost16027,4Kritické místo:
Ohrožení18038,8
Průměrný roční stav:79[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1,73[m3s-1][m3s-1]17,53341,263,775
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.
 II.
 III.
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
24107.07.1997
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
26520.03.1947
23613.01.1976
22417.02.1950
22124.12.1989
22116.02.1958
22012.03.1981
  
  
Popis umístění profilu :
700 m nad ústím do Moravské Sázavy u silničního mostu přes Březnou směrem na Drozdovskou Pilu, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
307a[ Generováno : 29.09.2020 ]