Evidenční list hlásného profilu č.298a Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:KrupáStanice:Habartice
Kraj:Olomoucký krajORP:ŠumperkObec:Jindřichov
Provozovatel stanice:ČHMÚ Ostrava
Centrum automatického sběru dat:RPP ČHMÚ Ostrava
Staničení:2.30[km]Číslo hydrologického pořadí:4-10-01-0260
Plocha povodí:109,35[km2]Zeměpisné souřadnice:16.9298159 v.d.   50.1026189 s.š.
Nula vodočtu:431,16[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:97,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost9011,5od Starého Města po ústí do Moravy
Pohotovost12024,9Kritické místo:
Ohrožení15043,1
Průměrný roční stav:56[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:2,12[m3s-1][m3s-1]14,133,445,281,1101
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.
 II.
 III.
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
25007.07.1997
24001.08.1977
21013.05.1948
16730.05.1971
15011.06.1965
12116.11.1964
  
  
[cm]XII. - IV.
11511.03.1967
11212.04.1952
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
1,7 km nad ústím do Moravy u MVE Habartice, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
298a[ Generováno : 22.10.2020 ]