Evidenční list hlásného profilu č.390a Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:OslavaStanice:Dolní Bory
Kraj:VysočinaORP:Velké MeziříčíObec:Bory
Provozovatel stanice:Povodí Moravy Brno
Centrum automatického sběru dat:VHD Povodí Moravy Brno, ČHMÚ Brno
Staničení:70.56[km]Číslo hydrologického pořadí:4-16-02-021
Plocha povodí:210,21[km2]Zeměpisné souřadnice:15.985562 v.d.   49.422529 s.š.
Nula vodočtu:477,96[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:24,3
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost8011limnigrafická stanice D. Bory - VD Mostiště
Pohotovost11018Kritické místo:
Ohrožení13024,9
Průměrný roční stav:29[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1,38[m3s-1][m3s-1]1529386885
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1x denně
OÚ Bory II.4x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
ca 300 m nad koncem vzdutí hladiny VD Mostiště, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
390a[ Generováno : 22.10.2020 ]