Evidenční list hlásného profilu č.351a Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:VeličkaStanice:Strážnice
Kraj:Jihomoravský krajORP:Veselí nad MoravouObec:Strážnice
Provozovatel stanice:ČHMÚ Brno
Centrum automatického sběru dat:ČHMÚ Brno
Staničení:6.60[km]Číslo hydrologického pořadí:4-13-02-052
Plocha povodí:172,50[km2]Zeměpisné souřadnice:17.3432093 v.d.   48.9044795 s.š.
Nula vodočtu:168,48[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost23022,3Strážnice - ústí toku do Moravy
Pohotovost27033,7Kritické místo:
Ohrožení31045,4
Průměrný roční stav:130[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,783[m3s-1][m3s-1]1531427898
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1x denně
MěÚ Strážnice II.4x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
39202.06.2010
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
přímo pod silničním mostem silnice Strážnice-Veselí, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
351a[ Generováno : 22.10.2020 ]