Evidenční list hlásného profilu č.364a Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:JevišovkaStanice:Jevišovice nad přehradou
Kraj:Jihomoravský krajORP:ZnojmoObec:Jevišovice
Provozovatel stanice:Povodí Moravy Brno
Centrum automatického sběru dat:ČHMÚ Brno, Povodí Moravy - obsluha VD Jevišovice
Staničení:56.41[km]Číslo hydrologického pořadí:4-14-03-007-02
Plocha povodí:126,70[km2]Zeměpisné souřadnice:15.9539992 v.d.   48.9883032 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:16,3
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost1353,23stanice Jevišovice nad nádrží - VD Jevišovice
Pohotovost1505,5Kritické místo:
Ohrožení18010,4
Průměrný roční stav:113[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,304[m3s-1][m3s-1]3,49,3143141
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1x denně
Povodí Moravy - obsluha VD Jevišovice II.4x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
VHD Povodí Moravy Brno541 211 737, 541 637 250
MěU Jevišovice
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
těsně pod mostem lesní komunikace, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
364a[ Generováno : 22.10.2020 ]