Evidenční list hlásného profilu č.248a Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:LabeStanice:Děčín
Kraj:Ústecký krajORP:DěčínObec:Děčín
Provozovatel stanice:ČHMÚ PrahaPředpovědní profil ČHMÚPP
Centrum automatického sběru dat:CPP ČHMÚ Praha
Staničení:740.52[km]Číslo hydrologického pořadí:1-14-04-001
Plocha povodí:51120,39[km2]Zeměpisné souřadnice:14.2094127 v.d.   50.7822256 s.š.
Nula vodočtu:120,07[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:99,4
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost400763od ústí Ploučnice do Labe v Děčíně po ústí Kamenice v Hřensku
Pohotovost4901070Kritické místo:
Ohrožení5601330
Průměrný roční stav:232[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:315[m3s-1][m3s-1]13002300276039004410
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
130 m pod Tyršovým mostem, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
248a[ Generováno : 24.10.2020 ]