Evidenční list hlásného profilu č.400a Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:TrkmankaStanice:Velké Pavlovice
Kraj:Jihomoravský krajORP:HustopečeObec:Velké Pavlovice
Provozovatel stanice:ČHMÚ Brno
Centrum automatického sběru dat:ČHMÚ Brno
Staničení:11.23[km]Číslo hydrologického pořadí:4-17-01-042
Plocha povodí:304,59[km2]Zeměpisné souřadnice:16.8203159 v.d.   48.9071041 s.š.
Nula vodočtu:164,89[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:80,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost2003,55Bořetice - ústí toku
Pohotovost2305,52Kritické místo:
Ohrožení30011,4
Průměrný roční stav:129[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,392[m3s-1][m3s-1]4,112,517,53241
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
21516.08.2002
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
20030.03.2006
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
nad mostem, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
400a[ Generováno : 22.10.2020 ]