Evidenční list hlásného profilu č.224 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:RolavaStanice:Nejdek
Kraj:Karlovarský krajORP:Karlovy VaryObec:Nejdek
Provozovatel stanice:MěÚ Nejdek
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:16.30[km]Číslo hydrologického pořadí:1-13-01-163
Plocha povodí:87,98[km2]Zeměpisné souřadnice:124416 v.d.   501909 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:64,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost5015úsek do Nové Role
Pohotovost7025Kritické místo:
Ohrožení10040
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1,83[m3s-1][m3s-1]11,828,63864,778,5
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
MěÚ Nejdek II.2 x denně
 III.3 x denně
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
KrÚ Karlovarského kraje725050014, 736650204, fax 353502238
OPIS HZS Karlovarského kraje950370112-115, 950370118
Magistrát města Karlovy Vary353118737
RPP ČHMÚ Ústí nad Labem472706046
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
v areálu VLNAP Nejdek, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
224[ Generováno : 19.02.2019 ]