Evidenční list hlásného profilu č.227 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:TepláStanice:Teplička
Kraj:Karlovarský krajORP:Karlovy VaryObec:Teplička
Provozovatel stanice:Povodí Ohře Chomutov
Centrum automatického sběru dat:VHD Povodí Ohře Chomutov, RPP ČHMÚ Ústí nad Labem
Staničení:16.90[km]Číslo hydrologického pořadí:1-13-02-0210-1-00-40
Plocha povodí:256,11[km2]Zeměpisné souřadnice:12.8472474 v.d.   50.1528913 s.š.
Nula vodočtu:445,41[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:66,5
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost12526Teplička - Karlovy Vary
Pohotovost17051,4Kritické místo:
Ohrožení
Průměrný roční stav:38[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:2,47[m3s-1][m3s-1]34,255,268,7112137
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
Povodí Ohře Chomutov II.2 x denně
 III.min. 3 x denně
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
KrÚ Karlovarského kraje725050014, 736650204, fax 353502238
OPIS HZS Karlovarského kraje950370112-115, 950370118
Magistrát města Karlovy Vary353118737
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
18528.05.2006
16102.06.2013
15401.11.1998
15323.11.2004
12507.07.1992
12112.11.2007
11901.09.1995
11518.07.2009
[cm]XII. - IV.
20714.01.2011
18526.01.1995
18230.12.2002
17818.03.2005
17303.01.2003
17003.03.1999
16312.02.1997
14521.03.2010
Popis umístění profilu :
u přečerpávací stanice do VD, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
227[ Generováno : 20.10.2020 ]