Evidenční list hlásného profilu č.220 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Libocký potokStanice:VD Horka
Kraj:Karlovarský krajORP:ChebObec:Nový Kostel
Provozovatel stanice:Povodí Ohře Chomutov
Centrum automatického sběru dat:VHD Povodí Ohře Chomutov
Staničení:16.70[km]Číslo hydrologického pořadí:1-13-01-080
Plocha povodí:70,19[km2]Zeměpisné souřadnice:122925 v.d.   501114 s.š.
Nula vodočtu:458,58[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:80,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost745,5celý tok
Pohotovost827,5Kritické místo:
Ohrožení879
Průměrný roční stav:26[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,64[m3s-1][m3s-1]15,228,835,252,160
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
Povodí Ohře Chomutov II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
KrÚ Karlovarského kraje725050014, 736650204, fax 353502238
OPIS HZS Karlovarského kraje950370112-115, 950370118
MěÚ Cheb774139103
MěÚ Sokolov
RPP ČHMÚ Ústí nad Labem472706046
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
8609.05.1978
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
pod VD Horka, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
220[ Generováno : 12.12.2018 ]