Evidenční list hlásného profilu č.196 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:StřelaStanice:Plasy
Kraj:Plzeňský krajORP:KraloviceObec:Plasy
Provozovatel stanice:ČHMÚ Plzeň
Centrum automatického sběru dat:RPP ČHMÚ Plzeň
Staničení:[km]Číslo hydrologického pořadí:1-11-02-0690-0-00-30
Plocha povodí:773,83[km2]Zeměpisné souřadnice:13.390419 v.d.   49.933452 s.š.
Nula vodočtu:316,88[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:84,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost12019,4Plasy - ústí do Berounky
Pohotovost16033,5Kritické místo:
Ohrožení20051,1Nebřeziny
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:2,99[m3s-1][m3s-1]31,784,2115207256
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
OÚ Plasy II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Kralovice373300211, 724180743, 724181150KrÚ Plzeňského kraje
OÚ KorytaOPIS HZS Plzeň-sever, MěÚ Rokycany
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
32808.05.1978
23330.05.1965
23102.06.2013
21013.08.2002
20710.06.2013
  
  
  
[cm]XII. - IV.
32015.03.1947
25625.03.1955
24614.01.2011
23019.03.2005
22903.01.2003
22513.03.1981
21005.01.1982
20813.03.1979
Popis umístění profilu :
pod silničním mostem v Plasech, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
196[ Generováno : 29.09.2020 ]