Evidenční list hlásného profilu č.192 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:TřemošnáStanice:Všeruby
Kraj:Plzeňský krajORP:NýřanyObec:Všeruby
Provozovatel stanice:OÚ Všeruby
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:27.60[km]Číslo hydrologického pořadí:1-11-01-0490-0-00-00
Plocha povodí:54,96[km2]Zeměpisné souřadnice:131340 v.d.   495032 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:22,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost50Všeruby - ústí do Berounky
Pohotovost70Kritické místo:
Ohrožení90Všeruby, Ledce
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,151[m3s-1][m3s-1]3,189,5213,626,934,4
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
OÚ Všeruby II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Nýřany377168025, 725042406, 602232925KrÚ Plzeňského kraje
OÚ NevřeňOPIS HZS Plzeň-sever
OÚ Příšov
OÚ Ledce
OÚ Třemošná
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
15013.08.2002
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
12003.01.2003
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
silniční most ve Všerubech, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
192[ Generováno : 22.10.2020 ]