Evidenční list hlásného profilu č.193 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:StřelaStanice:VD Žlutice
Kraj:Karlovarský krajORP:Karlovy VaryObec:Žlutice
Provozovatel stanice:Povodí Vltavy Praha
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:68.30[km]Číslo hydrologického pořadí:1-11-02-019
Plocha povodí:213,75[km2]Zeměpisné souřadnice:13.0740 v.d.   50.0512 s.š.
Nula vodočtu:483,32[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:23,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost1207,68Žlutice - Čichořice
Pohotovost16013Kritické místo:
Ohrožení21021,5Žlutice
Průměrný roční stav:48[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1,24[m3s-1][m3s-1]8,8328,841,985110
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
Povodí Vltavy - obsluha VD Žlutice II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
KrÚ Karlovarského kraje725050014, 736650204, fax 353502238
KrÚ Plzeňského kraje377195330, 606659897
OPIS HZS Karlovarského kraje950370112-115, 950370118
MěÚ Karlovy VaryMěÚ Kralovice
RPP ČHMÚ Plzeň
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
11413.08.2002
8628.06.1975
8105.11.1977
7608.06.1974
20504.06.2013
  
  
  
[cm]XII. - IV.
19907.02.1980
13823.04.1970
13726.04.1969
11303.01.1975
9014.01.1976
7208.12.1974
  
  
Popis umístění profilu :
pod hrází VD, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
193[ Generováno : 16.02.2019 ]