Evidenční list hlásného profilu č.193 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:StřelaStanice:VD Žlutice
Kraj:Karlovarský krajORP:Karlovy VaryObec:Žlutice
Provozovatel stanice:Povodí Vltavy Praha
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:[km]Číslo hydrologického pořadí:1-11-02-0190-2-00-30
Plocha povodí:215,70[km2]Zeměpisné souřadnice:13.1256395 v.d.   50.0866167 s.š.
Nula vodočtu:483,32[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost1207,68Žlutice - Čichořice
Pohotovost16013Kritické místo:
Ohrožení21021,5Žlutice
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:1,05[m3s-1][m3s-1]8,8328,841,985110
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
Povodí Vltavy - obsluha VD Žlutice II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
KrÚ Karlovarského kraje725050014, 736650204, fax 353502238
KrÚ Plzeňského kraje377195330, 606659897
OPIS HZS Karlovarského kraje950370112-115, 950370118
MěÚ Karlovy VaryMěÚ Kralovice
RPP ČHMÚ Plzeň
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
20504.06.2013
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
26115.01.2011
24511.03.1981
23602.01.1987
23226.03.1988
22430.03.2006
22029.03.1987
19710.04.1987
  
Popis umístění profilu :
pod hrází VD, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
193[ Generováno : 30.10.2020 ]