Evidenční list hlásného profilu č.181 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:ÚhlavaStanice:Švihov
Kraj:Plzeňský krajORP:KlatovyObec:Švihov
Provozovatel stanice:MěÚ Švihov
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:[km]Číslo hydrologického pořadí:1-10-03-0680-0-00-00
Plocha povodí:638,38[km2]Zeměpisné souřadnice:131737 v.d.   492848 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:69,6
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost200Švihov - Přeštice
Pohotovost240Kritické místo:
Ohrožení300obce na úseku toku
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:5[m3s-1][m3s-1]34,176,3103186232
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
MěÚ Švihov II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Klatovy376347111, 606681655, 602230000KrÚ Plzeňského kraje
OÚ Červené Poříčí376383156OPIS HZS Klatovy
MěÚ Přeštice377332520, 724180956, fax 377332505
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
nový most přes Úhlavu ve Švihově, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
181[ Generováno : 22.10.2020 ]