Evidenční list hlásného profilu č.182 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:ÚhlavaStanice:Přeštice
Kraj:Plzeňský krajORP:PřešticeObec:Přeštice
Provozovatel stanice:MěÚ Přeštice
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:[km]Číslo hydrologického pořadí:1-10-03-0760-0-00-00
Plocha povodí:787,47[km2]Zeměpisné souřadnice:132044 v.d.   493428 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:86,1
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost180Přeštice - Štěnovice
Pohotovost230Kritické místo:
Ohrožení250obce na úseku toku
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:5,43[m3s-1][m3s-1]36,882,3111200250
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
MěÚ Přeštice II.3x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Přeštice (PK ORP)377332520KrÚ Plzeňského kraje, KOPIS HZS Plzeň, Magistrát města Plzně, VHD Povodí Vltavy Plzeň
OÚ Dolní Lukavice377982396
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
mostní konstrukce přes Úhlavu (směr Dolce), levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
182[ Generováno : 22.10.2020 ]