Evidenční list hlásného profilu č.167 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:MžeStanice:Stříbro
Kraj:Plzeňský krajORP:StříbroObec:Stříbro
Provozovatel stanice:ČHMÚ PlzeňPředpovědní profil ČHMÚPP
Centrum automatického sběru dat:RPP ČHMÚ Plzeň
Staničení:41.81[km]Číslo hydrologického pořadí:1-10-01-128
Plocha povodí:1144,01[km2]Zeměpisné souřadnice:13.008623 v.d.   49.7522692 s.š.
Nula vodočtu:354,44[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:62,8
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost15045,9Stříbro - Hracholusky
Pohotovost18063,5Kritické místo:
Ohrožení22087,6Stříbro
Průměrný roční stav:71[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:6,69[m3s-1][m3s-1]51,2102130212255
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
MěÚ Stříbro II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
KrÚ Plzeňského kraje377195330, 606659897
OPIS HZS Tachov
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
45030.09.1890
31028.05.2006
29013.08.2002
22203.06.2013
22016.06.1926
22009.05.1978
20904.05.2001
20808.06.1971
[cm]XII. - IV.
41505.02.1909
33714.03.1947
31914.03.1940
31003.01.2003
30301.03.1931
27204.03.1956
24507.02.1980
24513.03.1979
Popis umístění profilu :
východní okraj města Stříbra - pod ČOV, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
167[ Generováno : 19.02.2019 ]