Evidenční list hlásného profilu č.172 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Černý potokStanice:Meclov
Kraj:Plzeňský krajORP:Horšovský TýnObec:Meclov
Provozovatel stanice:OÚ Meclov
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:5.20[km]Číslo hydrologického pořadí:1-10-02-030
Plocha povodí:137,98[km2]Zeměpisné souřadnice:125246 v.d.   493027 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:81,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost160Meclov - Horšovský Týn
Pohotovost190Kritické místo:
Ohrožení220Meclov, Mašovice
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,84[m3s-1][m3s-1]11,931,543,177,595,8
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
OÚ Meclov II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Horšovský Týn379422521, 725042631, fax 379422300KrÚ Plzeňského kraje
MěÚ Staňkov379492411, 737960746OPIS HZS Domažlice
MěÚ Stod
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
silniční most v obci Meclov pod \\\\
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
172[ Generováno : 21.02.2019 ]