Evidenční list hlásného profilu č.173 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:ZubřinaStanice:Domažlice
Kraj:Plzeňský krajORP:DomažliceObec:Domažlice
Provozovatel stanice:MěÚ Domažlice
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:[km]Číslo hydrologického pořadí:1-10-02-0460-0-00-00
Plocha povodí:33,80[km2]Zeměpisné souřadnice:125538 v.d.   492615 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:15,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost100Domažlice - Staňkov
Pohotovost130Kritické místo:
Ohrožení150Domažlice
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,241[m3s-1][m3s-1]5,2913,818,73340,4
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
MěÚ Domažlice II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
KrÚ Plzeňského kraje377195330, 606659897
OÚ MilavčeOPIS HZS Domažlice
MěÚ Staňkov379492411, 737960746MěÚ Horšovský Týn
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
u budovy Povodí Vltavy závod Domažlice, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
173[ Generováno : 30.10.2020 ]