Evidenční list hlásného profilu č.177 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:RadbuzaStanice:VD České Údolí
Kraj:Plzeňský krajORP:PlzeňObec:Plzeň 3
Provozovatel stanice:Povodí Vltavy Praha
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:6.90[km]Číslo hydrologického pořadí:1-10-02-108
Plocha povodí:1262,53[km2]Zeměpisné souřadnice:132159 v.d.   494304 s.š.
Nula vodočtu:314,20[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:99,8
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost16032,7České údolí - soutok se Mží
Pohotovost19044,4Kritické místo:
Ohrožení25072,7Plzeň
Průměrný roční stav:65[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:5,64[m3s-1][m3s-1]3697131228278
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
ÚMO Plzeň 3 II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Magistrát města Plzně378033200, 724602809, fax 377033202KrÚ Plzeňského kraje
ÚMO Plzeň 2378036310, 602161635OPIS HZS Plzeň-město
ÚMO Plzeň 6 Litice376036820
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
58013.08.2002
34731.05.1986
33109.05.1978
27024.08.1977
27021.07.1981
23903.11.1998
20919.06.1979
18722.10.1981
[cm]XII. - IV.
39703.01.2003
34622.12.1993
32127.02.1997
26207.02.1980
24113.03.1979
20310.02.1981
  
  
Popis umístění profilu :
pod hrází VD České Údolí, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
177[ Generováno : 29.09.2020 ]