Evidenční list hlásného profilu č.168 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Úterský potokStanice:Úterý
Kraj:Plzeňský krajORP:NýřanyObec:Úterý
Provozovatel stanice:OÚ Úterý
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:22.50[km]Číslo hydrologického pořadí:1-10-01-1410-0-00-00
Plocha povodí:55,23[km2]Zeměpisné souřadnice:130028 v.d.   495627 s.š.
Nula vodočtu:[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:16,7
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost70Úterý - Trpísty
Pohotovost110Kritické místo:
Ohrožení130Úterý, Mydlovary
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,314[m3s-1][m3s-1]6,916,822,338,547
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
OÚ Úterý II.4 x denně
 III.3 hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Nýřany377168025, 725042406, 602232925KrÚ Plzeňského kraje, OPIS HZS Plzeň-sever
OÚ Křelovice
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
silniční most v obci, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
168[ Generováno : 24.10.2020 ]