Evidenční list hlásného profilu č.393 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:OslavaStanice:Velké Meziříčí
Kraj:VysočinaORP:Velké MeziříčíObec:
Provozovatel stanice:Povodí Moravy Brno
Centrum automatického sběru dat:VHD Povodí Moravy Brno
Staničení:60.00[km]Číslo hydrologického pořadí:4-16-02-047
Plocha povodí:439,00[km2]Zeměpisné souřadnice:16.0107 v.d.   49.2105 s.š.
Nula vodočtu:418,45[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:50,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost13027Velké Meziříčí - Náměšť nad Oslavou
Pohotovost16039,1Kritické místo:
Ohrožení20056,8
Průměrný roční stav:33[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:2,5[m3s-1][m3s-1]316682131154
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
MěÚ Velké Meziříčí II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Velké Meziříčí566501100, 566501101, 566501120, 725101201, 725102547, 777594127MěÚ Náměšť nad Oslavou
VHD Povodí Moravy Brno541 211 737, 541 637 250MěÚ Ivančice
RPP ČHMÚ Brno541212485, 541421071
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
21001.04.2006
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
50 m pod soutokem Oslavy s Balinkou, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
393[ Generováno : 17.08.2018 ]