Evidenční list hlásného profilu č.314a Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:MoravaStanice:Hynkov
Kraj:Olomoucký krajORP:OlomoucObec:Příkazy
Provozovatel stanice:Magistrát města Olomouce
Centrum automatického sběru dat:Magistrát města Olomouce, VHD Povodí Moravy Brno
Staničení:251.14[km]Číslo hydrologického pořadí:4-10-03-015
Plocha povodí:2250,46[km2]Zeměpisné souřadnice:171018 v.d.   494028 s.š.
Nula vodočtu:221,30[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:21,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost21095,8od jezu Hynkov po Olomouc - Nové sady
Pohotovost230129Kritické místo:
Ohrožení260187
Průměrný roční stav:140[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:20,8[m3s-1][m3s-1]115227281418483
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
Magistrát města Olomouce II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
HZS Olomouckého kraje950 770 010 (012,013)
Povodí Moravy Olomouc585711217, fax 585711214Povodí Moravy Přerov
VHD Povodí Moravy Brno541 211 737, 541 637 250RPP ČHMÚ Ostrava
MěÚ Přerov602568015, 725131187
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
20821.07.2001
20514.08.2002
20019.09.2001
19427.07.2001
17914.05.2003
17809.11.2001
23302.05.2006
  
[cm]XII. - IV.
26504.01.2003
24714.02.2002
24730.01.2002
23028.02.2002
22028.01.2003
21513.03.2003
27420.03.2005
26401.04.2006
Popis umístění profilu :
vodohospodářský uzel Hynkov - jez, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
314a[ Generováno : 22.10.2020 ]