Evidenční list hlásného profilu č.228 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:TepláStanice:VD Březová
Kraj:Karlovarský krajORP:Karlovy VaryObec:Březová
Provozovatel stanice:Povodí Ohře Chomutov
Centrum automatického sběru dat:VHD Povodí Ohře Chomutov, RPP ČHMÚ Ústí nad Labem
Staničení:8.00[km]Číslo hydrologického pořadí:1-13-02-021
Plocha povodí:271,77[km2]Zeměpisné souřadnice:12.8599646 v.d.   50.1949691 s.š.
Nula vodočtu:410,37[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:72,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost7430VD Březová - ústí do Ohře
Pohotovost9650Kritické místo:
Ohrožení11470Březová, Karlovy Vary
Průměrný roční stav:20[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:2,49[m3s-1][m3s-1]35,157,170,2115140
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
Povodí Ohře Chomutov II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
KrÚ Karlovarského kraje725050014, 736650204, fax 353502238
OPIS HZS Karlovarského kraje950370112-115, 950370118
Magistrát města Karlovy Vary353118737MěÚ Ostrov
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
10209.05.1978
9703.06.2013
8615.07.1986
8522.07.1980
8023.11.1992
7522.09.1963
7401.05.1981
7217.05.1959
[cm]XII. - IV.
12812.01.1976
12210.04.1987
12011.03.1981
12028.12.1948
11914.01.2011
10506.01.1982
10227.03.2006
10201.04.2006
Popis umístění profilu :
150 m pod hrází VD, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
228[ Generováno : 22.02.2019 ]