Evidenční list hlásného profilu č.228 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:TepláStanice:VD Březová
Kraj:Karlovarský krajORP:Karlovy VaryObec:
Provozovatel stanice:Povodí Ohře Chomutov
Centrum automatického sběru dat:VHD Povodí Ohře Chomutov, RPP ČHMÚ Ústí nad Labem
Staničení:8.00[km]Číslo hydrologického pořadí:1-13-02-0210-2-00-30
Plocha povodí:271,77[km2]Zeměpisné souřadnice:12.8595799 v.d.   50.1954056 s.š.
Nula vodočtu:410,37[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:70,6
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost7430VD Březová - ústí do Ohře
Pohotovost9650Kritické místo:
Ohrožení11470Březová, Karlovy Vary
Průměrný roční stav:20[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:2,73[m3s-1][m3s-1]35,157,170,2115140
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
Povodí Ohře Chomutov II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
KrÚ Karlovarského kraje725050014, 736650204, fax 353502238
OPIS HZS Karlovarského kraje950370112-115, 950370118
Magistrát města Karlovy Vary353118737MěÚ Ostrov
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
10209.05.1978
9703.06.2013
8522.07.1980
8022.11.1992
7522.09.1963
7401.05.1981
7217.05.1959
5807.11.1991
[cm]XII. - IV.
12812.01.1976
12028.12.1948
12011.03.1981
11914.01.2011
11610.04.1987
10406.01.1982
10218.03.2005
10031.03.2006
Popis umístění profilu :
150 m pod hrází VD, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
228[ Generováno : 24.10.2020 ]