Evidenční list hlásného profilu č.233 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:OhřeStanice:Žatec
Kraj:Ústecký krajORP:ŽatecObec:Žatec
Provozovatel stanice:Povodí Ohře Chomutov
Centrum automatického sběru dat:VHD Povodí Ohře Chomutov
Staničení:87.60[km]Číslo hydrologického pořadí:1-13-03-028
Plocha povodí:3968,76[km2]Zeměpisné souřadnice:13.5400347 v.d.   50.3345481 s.š.
Nula vodočtu:197,64[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:71,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost250326ústí Libockého potoka - ústí Chomutovky
Pohotovost500Kritické místo:
Ohrožení700
Průměrný roční stav:51[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:32,2[m3s-1][m3s-1]212395482699800
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
MěÚ Žatec II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
OS Městské policie Žatec415711060, 415710363
OPIS HZS Ústeckého kraje415778810
VHD Povodí Ohře Chomutov474624264
KrÚ Ústeckého kraje475657535
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
17908.05.1978
14123.07.1980
12404.11.1977
6502.06.1997
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
18707.02.1980
16714.03.1979
16128.02.1997
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
300 m nad silničním mostem, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
233[ Generováno : 20.10.2020 ]