Evidenční list hlásného profilu č.254 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Lužická NisaStanice:Jablonec nad Nisou
Kraj:Liberecký krajORP:Jablonec nad NisouObec:Jablonec nad Nisou
Provozovatel stanice:MěÚ Jablonec nad Nisou
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:46.70[km]Číslo hydrologického pořadí:2-04-07-006
Plocha povodí:23,30[km2]Zeměpisné souřadnice:150934 v.d.   504403 s.š.
Nula vodočtu:485,92[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:6,2
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost60horní tok po Proseč nad Nisou
Pohotovost100Kritické místo:
Ohrožení130
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,5[m3s-1][m3s-1]6,117244354
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1x denně
 II.4x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
mětská část Jablonce, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
254[ Generováno : 22.10.2020 ]