Evidenční list hlásného profilu č.235a Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:LabeStanice:Litoměřice
Kraj:Ústecký krajORP:LitoměřiceObec:Litoměřice
Provozovatel stanice:Povodí Labe Hradec Králové
Centrum automatického sběru dat:VHD Povodí Labe Hradec Králové
Staničení:792.38[km]Číslo hydrologického pořadí:1-13-05-001
Plocha povodí:48303,93[km2]Zeměpisné souřadnice:141345728 v.d.   505303319 s.š.
Nula vodočtu:141,10[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:94,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost400od ústí Ohře po hranici správního obvodu obce Litoměřice
Pohotovost480Kritické místo:
Ohrožení550Litoměřice
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:296[m3s-1][m3s-1]12302210267037804290
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1x denně
MěÚ Litoměřice II.4x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
KrÚ Ústeckého kraje475657535
MěÚ Lovosice
Magistrát města Ústí nad Labem475241668, 607993166, 607993156
VHD Povodí Labe Hradec Králové495088730CPP ČHMÚ Praha
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
pod silničním mostem, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
235a[ Generováno : 30.10.2020 ]