Evidenční list hlásného profilu č.8a Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:LabeStanice:Brod
Kraj:Královéhradecký krajORP:JaroměřObec:Heřmanice
Provozovatel stanice:Povodí Labe Hradec Králové
Centrum automatického sběru dat:VHD Povodí Labe Hradec Králové
Staničení:1022.84[km]Číslo hydrologického pořadí:1-01-01-081
Plocha povodí:651,99[km2]Zeměpisné souřadnice:15.9089 v.d.   50.3878 s.š.
Nula vodočtu:259,02[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:1,3
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost30048,5Labe od Kuksu po Jaroměř
Pohotovost34067,3Kritické místo:
Ohrožení37082,8Hořenice, Heřmanice, Jaroměř
Průměrný roční stav:195[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:10[m3s-1][m3s-1]60,6122158265321
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2x denně
OÚ Heřmanice II.3x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ JaroměřKrÚ Královéhradeckého kraje
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257, 604290293
VHD Povodí Labe Hradec Králové495088730
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
47402.06.2013
40308.08.2006
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
41801.04.2006
40508.12.2007
39001.03.2008
37519.01.2007
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
nad mostem na hlavní silnici z Jaroměře na Kuks, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
8a[ Generováno : 30.10.2020 ]