Evidenční list hlásného profilu č.91a Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:Svinenský potokStanice:Trhové Sviny
Kraj:Jihočeský krajORP:Trhové SvinyObec:Trhové Sviny
Provozovatel stanice:Povodí Vltavy České Budějovice
Centrum automatického sběru dat:Povodí Vltavy
Staničení:12.00[km]Číslo hydrologického pořadí:1-06-02-063
Plocha povodí:57,70[km2]Zeměpisné souřadnice:14.632222 v.d.   48.8402778 s.š.
Nula vodočtu:447,00[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:44,6
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost1105,4Trhové Sviny-soutok se Stropnicí
Pohotovost1408,9Kritické místo:
Ohrožení16011,7
Průměrný roční stav:46[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,345[m3s-1][m3s-1]5,517244658
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.
 II.
 III.
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
U silničního mostu ve Štefánikově ulici (směr Něchov,Ločenice), pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
91a[ Generováno : 30.10.2020 ]