Evidenční list hlásného profilu č.89b Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:StropniceStanice:Humenice
Kraj:Jihočeský krajORP:Trhové SvinyObec:Horní Stropnice
Provozovatel stanice:Povodí Vltavy České Budějovice
Centrum automatického sběru dat:VHD Povodí Vltavy České Budějovice
Staničení:45.00[km]Číslo hydrologického pořadí:1-06-02-042
Plocha povodí:35,54[km2]Zeměpisné souřadnice:14.7432755 v.d.   48.7744604 s.š.
Nula vodočtu:526,00[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:8,9
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost3,5VD Humenice - Byňov
Pohotovost5,5Kritické místo:
Ohrožení10,2Údolí u Nových Hradů, Štiptoň
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,34[m3s-1][m3s-1]4,98,3154051
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1x denne
 II.2x denne
 III.3x denne
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
20407.08.2002
18513.08.2002
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
ca 100 m pod VD Humenice, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
89b[ Generováno : 22.10.2020 ]