Evidenční list hlásného profilu č.36 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:ChrudimkaStanice:Padrty
Kraj:Pardubický krajORP:ChrudimObec:Seč
Provozovatel stanice:Povodí Labe Hradec Králové
Centrum automatického sběru dat:VHD Povodí Labe Hradec Králové
Staničení:47.20[km]Číslo hydrologického pořadí:1-03-03-025
Plocha povodí:224,87[km2]Zeměpisné souřadnice:15.6872055 v.d.   49.8438903 s.š.
Nula vodočtu:433,81[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:26,2
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost12513VD Seč - VD Práčov
Pohotovost15022Kritické místo:
Ohrožení16528Bojanov
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:2,36[m3s-1][m3s-1]20,448,964,7110133
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
Povodí Labe - obsluha VD Seč II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Chrudim469645111
OÚ Bojanov
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257, 604290293
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
23713.08.1880
19811.11.1927
19826.08.1938
19030.10.1930
18926.08.1958
17722.10.1960
17415.05.1953
16908.08.2006
[cm]XII. - IV.
19304.01.1932
19104.04.2006
17319.03.1957
16515.03.1937
16405.03.2009
  
  
  
Popis umístění profilu :
asi 250 m pod silničním mostem komunikace Seč - Nasavrky, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
36[ Generováno : 29.09.2020 ]