Evidenční list hlásného profilu č.363 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:DyjeStanice:Hevlín
Kraj:Jihomoravský krajORP:ZnojmoObec:Hevlín
Provozovatel stanice:Povodí Moravy Brno
Centrum automatického sběru dat:VHD Povodí Moravy Brno
Staničení:81.55[km]Číslo hydrologického pořadí:4-14-02-0750
Plocha povodí:3124,72[km2]Zeměpisné souřadnice:16.3793053 v.d.   48.7433509 s.š.
Nula vodočtu:175,70[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:23,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost24066Hevlín - Travní Dvůr
Pohotovost380140Kritické místo:
Ohrožení500216
Průměrný roční stav:50[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:8,9[m3s-1][m3s-1]70138170247282
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
52331.03.2006
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
20 m nad mostem k hranici, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
363[ Generováno : 22.10.2020 ]