Evidenční list hlásného profilu č.364 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:DyjeStanice:Trávní Dvůr
Kraj:Jihomoravský krajORP:ZnojmoObec:Hrabětice
Provozovatel stanice:ČHMÚ BrnoPředpovědní profil ČHMÚPP*
Centrum automatického sběru dat:ČHMÚ Brno
Staničení:74.80[km]Číslo hydrologického pořadí:4-14-02-090
Plocha povodí:3535,05[km2]Zeměpisné souřadnice:16.4374512 v.d.   48.7906785 s.š.
Nula vodočtu:172,68[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:26,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost30050,5Hevlín - vtok do VD N.Mlýny
Pohotovost40081,6Kritické místo:
Ohrožení500153
Průměrný roční stav:115[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:11,2[m3s-1][m3s-1]71140170250290
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
58320.06.1926
54808.06.1965
53728.05.1928
52902.09.1938
55901.07.2006
51614.08.2002
  
  
[cm]XII. - IV.
56011.03.1941
53025.03.1947
52208.12.1939
46211.02.1948
55830.03.2006
  
  
  
Popis umístění profilu :
300 m pod mostem do hraničního pásu, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
364[ Generováno : 22.10.2020 ]