Evidenční list hlásného profilu č.39 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:ŽejbroStanice:Leštinka
Kraj:Pardubický krajORP:ChrudimObec:Leštinka
Provozovatel stanice:OÚ Leštinka
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:18.28[km]Číslo hydrologického pořadí:1-03-03-073
Plocha povodí:38,33[km2]Zeměpisné souřadnice:155752 v.d.   495026 s.š.
Nula vodočtu:378,03[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:39,7
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost16012celý tok
Pohotovost20020Kritické místo:
Ohrožení23027Leštinka
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,255[m3s-1][m3s-1]4,3311,415,627,934,4
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
OÚ Leštinka II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Chrudim469645111
OÚ Vrbatův Kostelec
VHD Povodí Labe Hradec Králové495088730RPP ČHMÚ Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
22608.07.1997
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
na JV okraji obce, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
39[ Generováno : 22.10.2020 ]