Evidenční list hlásného profilu č.398 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:JihlavaStanice:Přibice
Kraj:Jihomoravský krajORP:PohořeliceObec:Přibice
Provozovatel stanice:Povodí Moravy Brno
Centrum automatického sběru dat:VHD Povodí Moravy Brno
Staničení:7.46[km]Číslo hydrologického pořadí:4-16-04-007
Plocha povodí:2787,34[km2]Zeměpisné souřadnice:16.5699672 v.d.   48.9586472 s.š.
Nula vodočtu:172,27[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:94,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost25070Přibice - ústí toku do VD Nové Mlýny
Pohotovost310101Kritické místo:
Ohrožení370142
Průměrný roční stav:82[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:12[m3s-1][m3s-1]101185224320365
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
43502.04.2006
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
200 m pod silničním mostem, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
398[ Generováno : 30.10.2020 ]