Evidenční list hlásného profilu č.4 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:ČistáStanice:Rudník
Kraj:Královéhradecký krajORP:VrchlabíObec:Rudník
Provozovatel stanice:OÚ Rudník
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:6.60[km]Číslo hydrologického pořadí:1-01-01-028
Plocha povodí:30,64[km2]Zeměpisné souřadnice:154240 v.d.   503448 s.š.
Nula vodočtu:393,45[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:39,1
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost70celý tok
Pohotovost120Kritické místo:
Ohrožení150ústí do Labe
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,686[m3s-1][m3s-1]6,9117,222,838,846,9
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
OÚ Rudník II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ VrchlabíKrÚ Královéhradeckého kraje
OÚ Hostinné
VHD Povodí Labe Hradec Králové495088730RPP ČHMÚ Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
areál firmy Avon, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
4[ Generováno : 30.10.2020 ]