Evidenční list hlásného profilu č.401 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:DyjeStanice:Ladná
Kraj:Jihomoravský krajORP:BřeclavObec:Břeclav
Provozovatel stanice:ČHMÚ Brno
Centrum automatického sběru dat:ČHMÚ Brno, VHD Povodí Moravy Brno
Staničení:28.82[km]Číslo hydrologického pořadí:4-17-01-045
Plocha povodí:12283,70[km2]Zeměpisné souřadnice:16.853725 v.d.   48.803716 s.š.
Nula vodočtu:157,38[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:91,0
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost153100Ladná - ústí toku (státní hranice)
Pohotovost266200Kritické místo:
Ohrožení404350
Průměrný roční stav:63[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:36[m3s-1][m3s-1]160340440690820
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
29502.07.2006
41220.07.1997
40815.08.2002
40404.06.2010
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
45702.04.2006
41028.03.1988
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
na mostním pilíři, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
401[ Generováno : 22.10.2020 ]