Evidenční list hlásného profilu č.402 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:KyjovkaStanice:Koryčany pod přehradou
Kraj:Zlínský krajORP:KroměřížObec:Koryčany
Provozovatel stanice:Povodí Moravy Brno
Centrum automatického sběru dat:VHD Povodí Moravy Brno, ČHMÚ Brno
Staničení:77.76[km]Číslo hydrologického pořadí:4-17-01-068
Plocha povodí:27,61[km2]Zeměpisné souřadnice:17.189051 v.d.   49.116826 s.š.
Nula vodočtu:285,08[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:4,2
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost804,77Koryčany - Kyjov
Pohotovost1008,15Kritické místo:
Ohrožení12012,3
Průměrný roční stav:21[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,00708[m3s-1][m3s-1]2,47,811,52533
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
Povodí Moravy - obsluha VD Koryčany II.4 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Koryčany573376311, 724189021KrÚ Zlínského kraje, MěÚ Kroměříž
MěÚ Kyjov518697550, 518697558, 602155852OÚ Mouchnice, OÚ Bukovany, MěÚ Hodonín
VHD Povodí Moravy Brno541 211 737, 541 637 250RPP ČHMÚ Brno
MěÚ Bučovice732548426OÚ Nemotice, OÚ Snovídky
KOPIS HZS Zlín950670299, 950670222, 602590878, 725120510
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
10422.05.1987
9922.06.1999
8602.06.2010
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
8129.03.2006
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
150 m pod údolní nádrží, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
402[ Generováno : 30.10.2020 ]