Evidenční list hlásného profilu č.46 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:DoubravaStanice:Žleby
Kraj:Středočeský krajORP:ČáslavObec:Žleby
Provozovatel stanice:ČHMÚ Hradec Králové
Centrum automatického sběru dat:VHD Povodí Labe Hradec Králové
Staničení:23.80[km]Číslo hydrologického pořadí:1-03-05-045
Plocha povodí:381,86[km2]Zeměpisné souřadnice:15.4769017 v.d.   49.8896299 s.š.
Nula vodočtu:226,99[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:64,5
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost10013,3hranice okresu Kutná Hora - ústí do Labe
Pohotovost20054,8Kritické místo:
Ohrožení24077,5Vrdy, Zbyslav
Průměrný roční stav:51[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:2,76[m3s-1][m3s-1]23,46895,7182229
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
OÚ Žleby II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ Čáslav
OÚ Vrdy
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257, 604290293VHD Povodí Labe Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
40023.05.1908
30414.08.2002
29726.08.1938
29514.08.1960
29508.07.1997
27025.08.1938
24616.06.1926
24007.08.2010
[cm]XII. - IV.
29629.03.2006
22014.03.1947
21015.03.1947
20219.03.2005
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
50 m nad mostem u železniční stanice, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
46[ Generováno : 30.10.2020 ]