Evidenční list hlásného profilu č.56 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:MrlinaStanice:Kopidlno
Kraj:Královéhradecký krajORP:JičínObec:Kopidlno
Provozovatel stanice:OÚ Kopidlno
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:31.05[km]Číslo hydrologického pořadí:1-04-05-007
Plocha povodí:63,25[km2]Zeměpisné souřadnice:151608 v.d.   501955 s.š.
Nula vodočtu:215,92[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:9,8
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost80horní tok po Štítarský potok
Pohotovost130Kritické místo:
Ohrožení160Kopidlno, Chyjice
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,29[m3s-1][m3s-1]5,341317,430,437,2
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.2 x denně
OÚ Kopidlno II.3 x denně
 III.3hodinové hlášení
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
MěÚ JičínKrÚ Královéhradeckého kraje
OÚ RožďaloviceMěÚ Nymburk
RPP ČHMÚ Hradec Králové495436257, 604290293VHD Povodí Labe Hradec Králové
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
poblíž severního konce náměstí, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
56[ Generováno : 22.10.2020 ]