Evidenční list hlásného profilu č.59 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:VýrovkaStanice:Doubravčany
Kraj:Středočeský krajORP:KolínObec:Zásmuky
Provozovatel stanice:MěÚ Zásmuky
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:37.70[km]Číslo hydrologického pořadí:1-04-06-015
Plocha povodí:116,32[km2]Zeměpisné souřadnice:150028 v.d.   495742 s.š.
Nula vodočtu:278,65[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:21,4
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost100horní část po Bečvárku
Pohotovost120Kritické místo:
Ohrožení140
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,403[m3s-1][m3s-1]4,112,718,235,745,5
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.min 3 x denně
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
pilíř silničního mostu, levý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
59[ Generováno : 22.10.2020 ]