Evidenční list hlásného profilu č.60 Stanice kategorie : A

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:VýrovkaStanice:Plaňany
Kraj:Středočeský krajORP:KolínObec:Plaňany
Provozovatel stanice:ČHMÚ Praha
Centrum automatického sběru dat:CPP ČHMÚ Praha
Staničení:21.50[km]Číslo hydrologického pořadí:1-04-06-029
Plocha povodí:263,78[km2]Zeměpisné souřadnice:15.0161289 v.d.   50.0490301 s.š.
Nula vodočtu:208,24[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:48,7
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost15014,2od ústí Bečvárky po ústí do Labe
Pohotovost20020,9Kritické místo:
Ohrožení25028,7
Průměrný roční stav:40[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,764[m3s-1][m3s-1]721,230,258,975
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.min 3 x denně
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
23024.06.1992
45402.06.2013
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
most přes Výrovku u nádraží ČD, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
60[ Generováno : 30.10.2020 ]