Evidenční list hlásného profilu č.61 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:ŠemberaStanice:Český Brod
Kraj:Středočeský krajORP:Český BrodObec:Český Brod
Provozovatel stanice:MěÚ Český Brod
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:16.55[km]Číslo hydrologického pořadí:1-04-06-038
Plocha povodí:50,58[km2]Zeměpisné souřadnice:145126 v.d.   500401 s.š.
Nula vodočtu:216,96[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:26,6
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost90celý tok
Pohotovost120Kritické místo:
Ohrožení150
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,149[m3s-1][m3s-1]2,68,111,522,729
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.min 3 x denně
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
mostek poblíž koupaliště, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
61[ Generováno : 30.10.2020 ]