Evidenční list hlásného profilu č.62 Stanice kategorie : B

Export detailu stanice do PDF souboru
Tisk stránky
Tok:VlkavaStanice:Čachovice
Kraj:Středočeský krajORP:Mladá BoleslavObec:Čachovice
Provozovatel stanice:OÚ Čachovice
Centrum automatického sběru dat:
Staničení:17.75[km]Číslo hydrologického pořadí:1-04-07-024
Plocha povodí:165,95[km2]Zeměpisné souřadnice:145700 v.d.   501632 s.š.
Nula vodočtu:197,94[m.n.m.]Procento plochy povodí toku:70,9
Stupně povodňové aktivity:[cm][m3.s-1]Platnost SPA pro úsek toku:
Bdělost100celý tok
Pohotovost130Kritické místo:
Ohrožení160Kostomlaty
Průměrný roční stav:[cm]N-leté průtoky:Q1Q5Q10Q50Q100
Průměrný roční průtok:0,491[m3s-1][m3s-1]6,216,322,239,749
Odesilatel zpráv:Četnost hlášení SPA:I.1 x denně
 II.4 x denně
 III.min 3 x denně
Odesilatel podá zprávu:Spojení na adresáta:Příjemce dále vyrozumí:
Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:
[cm]V. - XI.
  
  
  
  
  
  
  
  
[cm]XII. - IV.
  
  
  
  
  
  
  
  
Popis umístění profilu :
u železničního mostu přes Vlkavu, pravý břeh
Mapa v měřítku 1:50 000 :
 
Umístění profilu
62[ Generováno : 22.10.2020 ]